El Mural  
QUANT TEMPS DEDIQUES A... ESTIMAR, COMPARTIR, RIURE, AJUDAR, ...
Mural realitzat pels alumnes de 2n EP.