La Foto del Mes  
DESFIBRILADOR

Aquest curs es va estrenar un nou recurs que consisteix en la ubicació d'un desfibril·lador automàtic a la paret externa del col·legi. Amb aquesta actuació el centre suma un nou Espai Cardioprotegit que posa al servei de tota la comunitat i ciutadania més pròxima.