La Foto del Mes  
CASTANYADA - Sant Pere d'Ardesa (Rubió)