La Foto del Mes  
EXCURSIÓ DE DIJOUS LLARDER: Cicle Mitjà i Cicle Superior a la Fou de Sant Martí de Tous.