Promoció 2011-2012

Pissarra Digital

Aquest curs l’aula de 6è de primària compta amb un nou recurs pedagògic , una pissarra digital tàctil. Aquest tipus de pissarra permet treballar amb els alumnes utilitzant les tecnologies més recents i, incorporar a l’aula l’ús dels llibres digitals. Esdevé un recurs motivador per a l’alumnat i facilita l’atenció a la diversitat,  ja que permet un tractament i presentació de la informació molt divers.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply