Promoció 2009-2010

INICIEM UN NOU CURS (2009-2010)

  

 

   Aquest setembre  els alumnes de 6è van iniciar el  seu últim curs al centre. Un curs carregat de noves il·lusions, expectatives, nous aprenentatges i experiències que ben segur recordaran al llarg de la seva vida. 

 

   D’altra banda, s’han incorporat a una nova llei educativa (LOE) que, previsiblement, els acompanyarà a la resta de la seva escolarització a l’etapa de Secundària.  Aquesta llei, està basada en competències bàsiques i us en farem cinc cèntims per tal que podeu comprendre el marc educatiu que contempla i que, per tant, desenvolupen els alumnes al centre. 

 

   La finalitat de l'educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les  eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d'intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris, els nois i les noies han d'aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d'adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

 

   Per aconseguir un desenvolupament d'aquestes competències, cal tenir en compte que totes elles estan en estreta relació i complementarietat: la visió de la realitat social i física és una construcció cultural que es produeix en les interaccions humanes que requereixen de competències personals i socials de la comunicació i de les metodològiques.  

 

   Per a l'educació obligatòria, s'identifiquen com a competències bàsiques les vuit competències següents: 

 

Competències transversals: 

 

Les competències comunicatives: 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

2. Competències artística i cultural 

Les competències metodològiques: 

3. Tractament de la informació i competència digital

4. Competència matemàtica

5. Competència d'aprendre a aprendre 

Les competències personals: 

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal 

 

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 

 

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

8. Competència social i ciutadana

Leave a Reply