Promoció 2014-2015

Archive for the ‘llengua’ Category

TALLER D’ESCRIPTURA 2 - ELS POEMES

Dijous, Juny 4th, 2015

 

Els alumnes de 3r i 6è de Primària, ha realitzat un recull de poemes que han inventat, en el segon taller d’escriptura que han realitzat quest curs.

 

Aquest exercici cooperatiu organitzat en grups reduïts, ha permès treballar, entre d’altres aspectes, la competència lingüística, la d’aprendre a aprendre i la digital.

 

Tots n’han gaudit durant el seu procés i nosaltres dels seus resultats. Felicitats!

 

CO-AVALAUCIÓ, activitats competencials

Dijous, Març 26th, 2015

 

Normalment l’alumnat aprèn a ser capaç d’autoavaluar-se a partir d’avaluar els companys i companyes, amb la finalitat d’ajudar-los, ja que sovint reconeixen millor què han fet correctament i els seus errors, a partir d’identificar-los en les produccions d’altres.

 

L’avaluació amb una finalitat formadora comporta implicar-hi molt a l’alumnat, a partir de processos de co-avaluació i d’auto-avaluació. Per tant, és important promoure sistemes que afavoreixin l’avaluació/regulació entre iguals i l’autoavaluació, més que no pas “corregir” de manera unilateral moltes produccions de l’alumnat. 

 

Per tal d’afavorir aquest tipus d’experiències, a l’escola es posen en marxa diferents activitats com aquesta que duen a terme els alumnes de 6è a l’àrea de llengua catalana. Per grups, els alumnes, han de posar en comú el resultat de diversos plantejaments i avaluar els resultats propis i els dels companys.

 

TALLER D’ESCRIPTURA - EL DIÀLEG

Dilluns, Desembre 22nd, 2014

 

Ja hem iniciat el taller d’escriptura entre els cicles mitjà i superior! Aquest taller té com a objectiu prioritari promoure l’assoliment de competències lingüístiques, si bé de retruc també pretén facilitar espais d’aprenentatge entre nivells i diversificats.

 

Aprendre a aprendre, compartir, interactuar , cooperar,  interpretar, imaginar, interpretar, gaudir… són alguns dels aspectes que faciliten aquest tipus de treball i agrupament.

 

Els alumnes de 3r i 6è s’han anat trobant per tal de crear diàlegs a partir d’imatges relacionades amb el Nadal i, la veritat, és que han sorgit treballs molt interessants i curiosos on cada curs ha aportat el seu granet de sorra.

 

 

L’experiència ha agradat molt a tothom o sigui que ben aviat ho repetirem.