Promoció 2014-2015

ÀREES D’APRENENTATGE

DESCOBERTA D’UN MATEIX: Psicomotricitat. Prof.: Òscar

-         El cos i la pròpia imatge

-         Situació espacial

-         Joc i moviment

·         DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL

-         Centres d’interès

-         Projectes

-         Festes tradicionals

·         INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES

LLENGUATGE ORAL

LLENGUATGE ESCRIT

LLENGUA EXTRANGERA: ANGLÈS. Prof.: Assumpta

(Anglès al Pati. Prof. Èlia Susanna)

LLENGUATGE MATEMÀTIC

LLENGUATGE PLÀSTIC

LLENGUATGE MUSICAL. Prof.: Anaïs

LLENGUATGE INFORMÀTIC

·         EIXOS TRANSVERSALS

-         ESCOLA VERDA: SETMANA DEL MEDI AMBIENT

-         EDUCACIÓ PER LA SALUT