Promoció 2014-2015

CO-AVALAUCIÓ, activitats competencials

 

Normalment l’alumnat aprèn a ser capaç d’autoavaluar-se a partir d’avaluar els companys i companyes, amb la finalitat d’ajudar-los, ja que sovint reconeixen millor què han fet correctament i els seus errors, a partir d’identificar-los en les produccions d’altres.

 

L’avaluació amb una finalitat formadora comporta implicar-hi molt a l’alumnat, a partir de processos de co-avaluació i d’auto-avaluació. Per tant, és important promoure sistemes que afavoreixin l’avaluació/regulació entre iguals i l’autoavaluació, més que no pas “corregir” de manera unilateral moltes produccions de l’alumnat. 

 

Per tal d’afavorir aquest tipus d’experiències, a l’escola es posen en marxa diferents activitats com aquesta que duen a terme els alumnes de 6è a l’àrea de llengua catalana. Per grups, els alumnes, han de posar en comú el resultat de diversos plantejaments i avaluar els resultats propis i els dels companys.

 

Leave a Reply