Promoció 2008-2009

Poetry Project

Practicing writing skills girls and boys from Upper level of Primary have invented some poems using different topics. Most of them have decided to create poems about food and drinks. You can read them bellow.

 (Practicant la producció escrita els nois i noies de cicle superior de Primària han inventat alguns poemes utilitzant diferents temes. La majoria d’ells ha creat poemes sobre aliments i begudes . Podeu veure’ls aquí sota.)

MARTA ASENSIO PUIG

 

 

  

 

     

    
 

Leave a Reply