Promoció 2015-2016

ÀREES D’APRENENTATGE

DESCOBERTA D’UN MATEIX: PSICOMOTRICITAT

- El cos i la pròpia imatge

- Joc i moviment

- L’activitat i la vida quotidiana

- Tenir cura d’un mateix

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL:

- Els primers grups socials

- La vida en societat

- Els objectes

- Animals i plantes

INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES

- LLENGUATGE ORAL

- LLENGUATGE ESCRIT

- LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

- LLENGUATGE MATEMÀTIC

- LLENGUATGE PLÀSTIC

- LLENGUATGE MUSICAL

- LLENGUATGE INFORMÀTIC

Experiències d’anglès en acció (Anglès al Patí)

EIXOS TRANSVERSALS

- ESCOLA VERDA: SETMANA DEL MEDI AMBIENT

- EDUCACIÓ PER LA SALUT